امروز روز کساییه که اگه نباشن همه مون به تدریج میمیریم !

امروز روز کساییه که گاهی اوقات بخاطر نجات مردم از جون خودشون میگذرن !

امروز روز کساییه که چون قسم خوردن حاضرن جون دشمنشونو هم نجات بدن !

امروز یکشنبه 1 شهریور است

روز پزشک ، بر همه پزشکانی که برای نجات جان مردم و نه منافع شخصی پا به این عرصه نهاده اند مبارک

شاید چندسال دیگر شما این روز را به من تبریک بگویید ...