مربوط به دوشنبه - 94/7/27

زنگ اول...

خانم پ. گفته بود وسایل دور ریختنی بیارید مدرسه باهاش کاردستی درست کنید

ملت با خودشون چوب و سیم و سیم چین و پیچ گوشتی و میخ اورده بودن و داشتن نجاری میکردن

اون وقت ما داشتیم جامدادی رومیزی درست میکردیم با قوطی پلاستیکی ریکا :|

اونم ریکای خاکستر :|

اصلا آرمان هام نابود شد :|

+ طرحشم خود دخرت خانم پ. که از قضا دوست صمیمی من باشن داده بود !

+ ریکا رو من خریده بودم !