توی یک ماه ماه رمضون ما اصرار عجیبی به به خوردن نون و پنیر داشتیم،روزه مونو با نون و پنیر باز میکردیم

انقدر نون و پنیر خوردیم که عادت کردیم ، من سحری هم نون و پنیر میخوردم

بعدشم من کلا آدمی هستم که هوش و حواسم زیاد سرجاش نیست

بعد از خوردن نون و پنیرها همش کلیپسمو گم میکنم!

روزی نیست که بدونم کلیپسمو کجا گذاشتم ، همیشه گم شده :|

دیروز هم گوشیمو گم کردم ، کل خونه رو دنبالش گشتم اما نبود ، حتی ازبس دوسش داشتم براش گریه هم کردم!!

چون دیگه داشتم از پیدا شدنش ناامید میشدم

بدبختی این که رو سایلنت بود و وقتی بهش زنگ میزدم صداش در نمیومد

آخرشم از بالای فریزر پیداش کردم :||

نکنه بخاطر نون و پنیر خنگ شدم؟؟ :|

+پنیر دوست دارم :|

یادتونه توی کارتون تام و جری ، موشه همش از این پنیرا میخورد؟

من همیشه با خودم میگفتم چرا پنیرش زرده و سوراخ داره؟ :)

درباره پنیر چدار (بعد از خوندن این سایت فهمیدم)