دیشب خونه دوست بابام داشتم یوسف پیامبرو از آی فیلم میدیدم

آمنهوتب یا شایدم آمنهوتپ توی روز بزرگداشت آمون اومد و گفت من دیگه آمون رو نمیپرستم و به خدای یگانه ایمان اوردم، این تندیس آمونم از اینجا وردارید ببرید!

اون کاهن کچلوها هم :دی ( ینی عاشق اون کاهن کچلوهام، انقد چاقن که سوزن بزنی بشون میترکن :دی)

خب اون کاهن کچلوها هم هیچ کاری نکردن و فقط بر وبر بهم نگاه میکردن

آمنهوتبم آمپرش زد بالا رفت تندیس آمونو پرت کرد! کاهنا ام قبل از اینهک بیفته سریع زیرشو گرفتن، کولش کردن و کشون کشون بردنش! :|

یه سوالی برام پیش اومد.. ینی مردم انقد احمق و کله پوک بودن که بت ها رو میپرستیدن؟

ینی واقعا به ذهنشون خطور نمیکرد که این بت رو ما ساختیم! خودمون درسش کردیم! هیچکاری نمیتونه بکنه

پرتش کنی میفته زمین میشکنه! چطور ما میتونیم همچین خدای ضعیفی رو پرستش کنیم؟

+ کاش خدای ما هم بعضی وقتا مثل آمون میشد، بعضی کارامونو نمیدید، بعضی حرفامونو نمیشنید

بعضی وقتا فکر میکنم کلا خلقت ما آدما مسخره اس!

یه مدت زندگی میکنیم، بزرگ میشیم، ازدواج میکنیم، بچه دار میشیم بعدم میمیریم!

میگن خدا انسانو آفریده تا به کمال برسه تا بتونه رشد کنه و موفق بشه

خب اگه یکی نخواد به کمال برسه باید کیو ببینه؟ شاید اصن کسی نخواد زندگی کنه؟ هیجکس از ما نپرسید دوست داری وارد دنیا بشی یا نه؟ خب پس اگه کار اشتباه یا بدی هم انجام دادیم نباید گناه به پامون نوشته بشه!!

یه جایی خوندم وقتی یه بچه دنیا میاد، اسمش، پدر و مادرش، دینش، ملیتش، زبانش و ... براش از قبل انتخاب شده

و اون باید تمام عمرش از چیزایی دفاع کنه که توی انتخابش هیچ نقشی نداشته...

+ دارن اذان میگن...