چتونه شماها؟

واسه چی غصه میخورین؟ نمره؟ :|

چیزی که در نهایت چندتا خاطره ازش میمونه و لاغیر!

شل کنید بابا...! شل تر.... :)

به جای اینکه فکرتونو درگیر نمره کنید برید تقوا پیشه کنید و از خدا بترسید!

حالا در حین تقوا پیشه کردن اینم گوش بدید بد نیست!