چند روز پیش رفتم تو آشپزخونه و یه هندونه تپلو و بانمک دیدم

وقتی میزدم روش صدای باحالی میداد

در نتیجه از آن خوشمان آمد و آن را به عنوان فرزند خوانده ی خود قبول نمودیم :دی

البته ناگفته نماند که هندونه ی مذکور به شدت هم سنگین بود و به زور میشد بلندش کرد

معلوم نیست بچه مان به کی رفته :دی

از اون جایی که بچه باید چشم و دماغ و دهن داشته باشه با ماژیک موارد مذکور رو براش کشیدم

تا اینکه امروز خواهرم خواست هندونه رو بغل کنه،بهش گفتم سنگینه تو نمیتونی

ولی انقد اصرار کرد که دیگه هندونه رو دادم دستش

ولی چون همونطور که گفتم سنگین بود از دستش افتاد و گفت پــــــَق !

گفتم شکست؟گفت نه

همونطور که داشتم هندونه رو چک میکردم ببینم شکسته یا نه

دیدم پشتش ترک ورداشته ایـــــــــــن هــــــــــوا

هیچی دیگه ، پسرم به ملکوت اعلا پیوست

برای شادی روحش جمیعا صلوات


+البته این اولین بار نبود که همچین اتفاقی میفته

چند سال پیش هم یه دونه از این بادکنک خرگوشی ها برای خواهرم باد کردم

با ماژیک براش چشم و دماغ و دهن کشیدم،با کاغذ براش دست درست کردم،کاموا هم گذاشتم برای موهاش

خواهرم میخواست بادکنک(یا به اصطلاح بچه اش رو)فرو ببره تو رو بالشتی که یه دفعه ترکید

خواهرمم بغض کرد و گفت : بچه ام ترکید

و خنده های ما که تمامی نداشت !


جالبن نه؟!

:))))