مردم خوزستان!

مردم من! من آمدم به جای تمام مسئولین از شما معذرت بخواهم که اینجا دارید از گرما سقط میشوید! که بچه هایتان و خودتان هر روز در بازار گرما زده میشوید و حالتان بد میشود! که هرچه گردوغبار است باید توی ریه شما و فرزندانتان برود! که قید هرچه گشت و گذار را بخاطر گرما زده اید! که گرد و غبار سوریه تنها مهمان دستگاه تنفس شماست! که مخازن پتروشیمی اینجا آتیش میگیرد و هیچکس هیچکاری نمیکند و فقط آتش نشان های بدبخت بدون هیچ تجهیزاتی سعی میکنند مخزن به آن بزرگی را خاموش کنند! که مردم از ترس اینکه بلایی سرشان نیاید به شهرهای اطراف میروند! و شما آتش نشان ها و نیروهای امداد! من از شما هم معذرت میخواهم که کف زمین داغ پتروشیمی ولو شدید و غذایتان را با عصاره گازهای سمی خوردید! تاریخ به احترام شما به پا خواهد ایستاد...