ظاهرا شب بیداریا و خرخونیا و نسکافه خوردنام یادم رفته که دلم برای مدرسه تنگ شده! :|