میگه اونایی که ایستادن مواظب باشن نیفتن

میگم اگه بیفتیمم تقصیر شماس که انقد سوار میکنین!

با پررویی برمیگرده میگه اصن فهمیدی چی گفتی؟ به من چه. تو سوار نشو تو نیا. بعدشم تو ساعت همینطور داشت چیز میز بار من میکرد که من اصن دیگه بهش توجه نکردم :|

حتی یکی از معلمام که اون دفه سوار سرویسمون شده بود گفت آقا این همه دانش آموز اینجا سرپان

بش گفت خب دو نفر میتونن بیان جلو بشینن

گفت حالا میگیم دو نفر بشینن! بقیه شون چی؟! اینا پول دادن پس باید بتونن بشینن!

والا قدیم راننده ها انقد پررو نبودن! تازه برامون آهنگ واویلا لیلی هم میذاشتن :|