هر روزکه میگذره بیشتر به این نتیجه میرسم که از همه آدما بدم میاد و همشون مث شربت آبلیمو که تفاله های لیمو تهش ته نشین شده و با هم زدن تازه تفاله هاش مشخص میشه، اولش خوبن ولی یه مدت که باشون آشنا میشی تازه اون روشون بالا میاد

دنیا واقعا مزخرفه! ارزش سختی کشیدن و تلاش رو نداره چون آخرش قرار نیس به هیچ جایی برسی